Cookie beleid FC Wezel Sport

De website van FC Wezel Sport is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Missie & Visie

Missie & Visie


1. BELEID
    1.1. Inleiding
    1.2. Doelstellingen op lange termijn
    1.3. Doelstellingen op korte termijn
2. MISSIE EN VISIE
    2.1. Het sociale aspect
          2.1.1. Missie
          2.1.2. Visie
    2.2. Educatief
          2.2.1. Missie
          2.2.2. Visie
    2.3. Sportief
          2.3.1. Missie
          2.3.2. Visie
Juli 2019.

 

1. BELEID  

 

1.1   Inleiding

 

Nadat in 2010 het bestuur van fusieclub Racing Mol-Wezel de handdoek in de ring gooide leek het voetbal in Wezel een stille dood te sterven. Gelukkig vonden mensen met een blauw-rood-voetbalhart mekaar snel en kreeg Wezel Sport weer een toekomst. Het oprichten van een nieuwe lokaal verankerde club was essentieel om te voldoen aan de noden van de Wezelse bevolking, want het voetbal heeft in Wezel een rijke traditie. Met dit nieuwe project wilde men zoveel mogelijk voldoen aan enerzijds de sportieve en anderzijds de sociale behoeften van alle inwoners. Iedereen (van jong tot oud) moet bij deze familieclub kunnen voetballen op zijn niveau (recreatief en competitief).

Door in te zetten op een goede gestructureerde jeugdwerking willen we de Wezelse jongeren de kans geven om zich sportief te ontwikkelen en willen we de meest getalenteerde jongeren laten doorstromen naar het fanionteam.

Momenteel telt deze jonge club 16 jeugdteams en 4 seniorenelftallen, goed voor zo’n 200 jeugdspelers en 80 senioren, omkaderd door 25 trainers en nog eens 20 afgevaardigden.

Wezel is een bruisende familieclub waarbij naast het voetbalgebeuren talrijke nevenactiviteiten worden georganiseerd om de sociale cohesie te bevorderen. De Kick-Off-dag, familiedag, eetdagen, voetbalstage, voetbalkamp, quiz, dorpsspelen, vieringen van kampioenen, afsluitende feestjes/tornooitjes op het einde van het seizoen, activiteiten voor het goede doel en deelname aan activiteiten van andere Wezelse sportclubs zijn hier de voorbeelden van.

Met behulp van een audit wil Wezel Sport de kwaliteiten van zijn jeugdwerking meten en de werkpunten voor onze club in kaart brengen. Bedoeling is om op basis van deze opmerkingen te jeugdopleiding verder uit te bouwen.

 

1.2   Doelstellingen op lange termijn

 

Wezel Sport wil een permanente aantrekkingskracht hebben op jeugdspelers uit te buurt en zo een verdere groei van de club realiseren.

Wezel Sport wil een goed gestructureerde opleiding aanbieden die veel aandacht besteedt aan de individuele opleiding van jeugdspelers waarbij spelplezier centraal staat.

Wezel sport wil een familieclub zijn waarbij zoveel mogelijk jongeren die graag voetballen terecht kunnen en zich thuis voelen.

Wezel Sport wil door stap voor stap te groeien een stevige basis leggen voor een Provinciale jeugdopleiding waarbij we een grotere differentiatie kunnen aanbieden aan onze meest getalenteerde jeugdspelers.

Wezel Sport wil het totale voetbalniveau in de regio naar een hoger niveau brengen. Dit willen we doen in overleg met de omliggende clubs zodat jongeren zoveel mogelijk op hun eigen niveau kunnen spelen. 

 

1.3   Doelstellingen op korte termijn

 

De doelstelling om op korte termijn met het 1ste elftal door te stoten naar 2de Amateur werd in 2023 bereikt. Minstens op dat niveau blijven is de opdracht.

De club wil extra aandacht besteden aan de begeleiding van de meest getalenteerde oudere jeugdspelers om de stap naar het fanionteam kleiner te maken. Daarom werd een tweede 1ste elftal samengesteld dat in seizoen 2019-20 van start ging in 4de Provinciale en in sezoen 2022-23 naar 3de Provinciale promoveerde.

Wezel Sport wil elke speler optimale kansen geven door niet alleen in te zetten op sportief gebied, maar ook op sociaal en opvoedkundig vlak.

De club wil een jeugdopleiding aanbieden waarbij elke coach kan vertrekken vanuit een duidelijke structuur en opleidingsplan en dit effectief vertaalt naar zijn spelers.

Door interne en externe opleidingen te organiseren/ondersteunen wil de club zijn trainers stimuleren om verder te ontwikkelen om zo de spelers beter te maken.

Eén van de doelstellingen is om op korte termijn te kunnen beschikken over minimum 70 procent gediplomeerde trainers. Wij willen trainers hier actief in stimuleren. Om deze drempel lager te maken werd Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV) gecontacteerd voor het organiseren van een cursus initiator C. Ook onderhoudt de club een nauw contact met de provinciale coördinator, die regelmatig formafoots komt geven.

Door het jeugdbestuur onder te verdelen in commissies willen we een sterkere omkadering en specialisatie creëren voor onze jeugdspelers.

Door in te zetten op een familiale sfeer en het welbevinden van onze leden, streven we naar een langdurig lidmaatschap waarbij onze leden zich, na hun carrière als voetballer, engageren als scheidsrechter, trainer, medewerker of bestuurslid.

 

2. MISSIE EN VISIE

 

2.1.     Het sociale aspect 

 

2.1.1. Missie

 

Bij Wezel Sport zetten we sterk in op normen en waarden. Gelijke speelkansen, fair play en eerlijkheid staan van bij de allerjongsten tot en met het eerste elftal hoog in het vaandel.  Elke jongere uit Mol, Balen, Lommel en andere naburige gemeenten kan steeds bij Wezel Sport voetballen. Dit ongeacht sociale status, ras, godsdienstige overtuiging, geslacht of seksuele geaardheid. KFC Wezel Sport is een bloeiende club met een rijke traditie aan nevenactiviteiten die de club veel meer laten zijn dan een voetbalclub. We proberen het clubgevoel te versterken door jaarlijks tal van nevenactiviteiten te organiseren, zoals het Sinterklaasfeest en de Sinterklaasfuif.

 

2.1.2. Visie

 

Ouders worden nauw betrokken bij de club. We houden met elke nieuwe speler en de ouder(s) een uitgebreid kennismakingsgesprek. Voor de start van het nieuwe seizoen organiseren we een infoavond met mogelijkheid tot het stellen van vragen. Het doel is om van elke leeftijdscategorie een ouder in het jeugdbestuur te hebben zodat we regelmatige feedback krijgen vanuit de oudergroep. Elke zaterdag nemen de ouders van één ploeg de kantinedienst voor hun rekening. Er is dan ook telkens een bestuursverantwoordelijke aanwezig. We luisteren naar alle betrokken partijen en houden zoveel mogelijk rekening met hun mening. Als iemand niet tevreden is over het verloop van een bepaalde situatie reageren we hier snel op. Zo trachten we tot een oplossing te komen waar iedereen zich in kan vinden.

Jeugdspelers vormen het hart van onze club. We zijn overtuigd van onze maatschappelijke rol en proberen de drempel om bij Wezel Sport te voetballen zo laag mogelijk te houden. Spelers die graag voetballen moeten de kans krijgen om hun hobby uit te oefenen bij Wezel Sport. We streven daarbij optimale kansen na voor ieder kind. Wij beogen hierbij maximale training- en speelgelegenheid voor ieder kind, rekening houdend met de omstandigheden (klimaat, beschikbaarheid van velden, aantal spelers per ploeg).

Net om die drempel zo laag mogelijk te houden wordt er rekening gehouden met de financiële situatie van een kandidaat-lid. Indien het financiële aspect een belemmering tot deelname zou vormen, dan worden uitzonderingen op het lidgeld besproken en toegestaan. De kostprijs van nevenactiviteiten wordt bewust democratisch gehouden. Het is een uitdaging alle jonge leden (van 6 tot 17 jaar) een maximale speelgelegenheid te garanderen tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Om dit te realiseren is er enerzijds een democratisch werkend jeugdbestuur dat over deze kansen waakt, en anderzijds de bereidheid van de club om extra-sportieve activiteiten te organiseren om aldus het lidgeld zo laag mogelijk te houden.

 

 

2.2. Educatief

 

2.2.1. Missie

Als club zijn we sterk overtuigd van de pedagogische rol die we hebben. Studies tonen aan dat sportverenigingen, na de opvoeding thuis en op school, als het derde opvoedmilieu voor jonge kinderen wordt beschouwd. Wij zijn ons zeer bewust van die enorme verantwoordelijkheid, zeker in onze huidige maatschappij waar jongeren het niet altijd even makkelijk hebben om keuzes te maken binnen een waaier van ontspanningsmogelijkheden, helaas vaak zonder enige motorische component van betekenis. Bovendien is de gekozen ontspanningsvorm dikwijls gericht op een individuele beleving en minder op een collectieve beleving.

Sport kan bijdragen aan allerlei positieve waarden zoals zelfvertrouwen, trots, vasthoudendheid, positieve lichaamsbeleving, omgaan met anderen. Binnen de sport willen we ook opvoeden tot een sportieve houding en fair play.

 

2.2.2. Visie

Als club staan wij volledig achter de Panathlonverklaring. Wij dragen die dan ook breed uit binnen onze club. Op basis van dit document werden er binnen onze club specifieke gedragsregels opgesteld die in het begin van het seizoen worden bezorgd aan de ouders. Tijdens infoavonden benadrukken wij de fair play die wij willen uitstralen als club en leggen wij uit wat er van onze spelers en hun ouders verwacht wordt. Indien ouders zich niet aan deze afspraken kunnen houden worden zij er op aangesproken.

Bij de recrutering van trainers houdt Wezel Sport zeer sterk rekening met de pedagogische vaardigheden van de coach. Wij willen geen roepers naast het veld, die enkel het belang van “winnen” vooropstellen. Wij willen trainers die het juiste evenwicht kennen tussen winnen aan de ene kant (prestatiegericht) en de persoonlijke ontwikkeling van het kind aan de andere kant (de sporter zichzelf laten verbeteren). Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen beter gedijen als ze in een omgeving functioneren waarin de ontwikkeling van het kind boven de prestatie wordt gesteld. Wij vinden het belangrijk dat coaches hun spelers positief benaderen. Het geven van complimenten aan het kind en het focussen op vooruitgang vinden wij belangrijker bij een coach dan het focussen op winnen van een wedstrijd.

Wanneer er binnen een groep wrevel ontstaat of wanneer bepaalde personen uitgesloten of gepest worden, nodigen wij de betrokkenen uit voor een gesprek en trachten wij op die manier een gedragswijziging te bekomen. Wij zijn van mening dat dit een gunstiger effect zal hebben op de betrokken kinderen, eerder dan een repressief beleid.

 

 

2.3. Sportief

 

2.3.1. Missie

De missie van de club is om een kwaliteitsvolle opleiding aan te bieden aan de jeugdspelers, waarbij we jeugdspelers willen leren voetballen via een dominante, positief ingestelde speelwijze. Hierbij staat de individuele ontwikkeling van het kind centraal. Opleiding moet altijd boven resultaat staan. Onze jeugdopleiding begeleidt en vormt aangesloten spelers volgens hun talenten en mogelijkheden. Zo kunnen ze het maximum uit hun voetbaltalenten halen, plezier beleven aan de beoefening van de voetbalsport en zich ook als mens positief ontwikkelen. De jeugdopleiding wil door middel van deze georganiseerde begeleiding jonge voetballers voorbereiden op een plaats in het eerste elftal van de club. Niet onbelangrijk is dat jongeren die na hun achttiende niet klaar blijken te zijn voor ons A-elftal, kunnen doorstromen naar ons B-elftal of reserveteams of een functie kunnen opnemen als jeugdtrainer, scheidsrechter of medewerker.

 

2.3.2. Visie

Door specifieke trainingsdoelstellingen op te leggen per categorie, eigen aan de leeftijd van het kind, willen we de voetbalvaardigheden van onze jongeren verbeteren. Op basis van een voetbalopleidingsplan willen wij een gestructureerde leeromgeving creëren en geven we onze jongeren de kans om gedurende een proces van jaren op een systematische manier progressie te kunnen boeken. Dit voetbalopleidingsplan is gebaseerd op de visie van de KBVB en VFV en wordt hieronder gedetailleerd uitgelegd.

We spelen via een vast spelsysteem, waarbij de nadruk ligt op de opbouw van achteruit via technisch verzorgd zonevoetbal. Met onze elftallen spelen wij in 4-3-3 systeem. De formaties van onze 5v5 en 8v8 zijn hierop gebaseerd, zodat onze jongeren zo goed mogelijk klaargestoomd worden naar een 11v11-systeem.

We willen spelers voetbaltechnisch beter maken door zoveel mogelijk beroep te doen op gekwalificeerde en/of ervaren trainers.

Elke speler moet spelen op een niveau waar hij zich nog kan verbeteren. Indien nodig moet hij hiervoor in samenspraak doorgeschoven worden naar een oudere categorie. Dit gebeurt louter op basis van sportieve criteria.

Bij het ontwikkelen van talent moet er ruimte zijn voor de ontplooiing van de creativiteit en individuele acties van onze spelers. Onze jongeren moeten de ruimte krijgen om zelf situaties te leren herkennen en zelfstandig (de juiste) beslissingen leren nemen.

Gewestelijk jeugdvoetbal is een samenspel van meer en minder getalenteerde spelers. Iedereen moet zich gewaardeerd voelen bij de club. Elke jeugdspeler die op regelmatige basis komt trainen moet de kans krijgen om minimum 50% van de speelminuten vol te maken.

We zijn een zeer jonge club. Op dit moment is onze oudste jeugdcategorie U17. Wij willen onze meest getalenteerde jongeren zoveel mogelijk laten doorstromen naar ons eerste elftal. Om de kloof tussen gewestelijk jeugdvoetbal en voetballen bij een eerste elftal in 2de Amateur te overbruggen hebben we vanaf seizoen 2019-20 met een 1ste elftal in 4de Provinciale gestart en dat promoveerde in sezoen 2022-2023 naar 3de Provinviale.  De ontwikkelingen tijdens de wedstrijden worden regelmatig opgevolgd door de jeugdcoördinator en de coaches van de eerste elftallen in 2de Amateur en 3de Provinciale. 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!