Cookie beleid FC Wezel Sport

De website van FC Wezel Sport is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Spelers,vrijwilligers en andere

Spelers,vrijwilligers en andere

Het zal jullie vast niet ontgaan zijn dat de wet op de privacy 25 mei 2018 van kracht gaat, ook wij willen dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Bijgaand de privacywetgeving, mochten er vragen of opmerkingen zijn, jullie kunnen altijd contact opnemen via
de mail : [email protected]


PRIVACYVERKLARING WEZEL SPORT VZW

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij die gegevens gebruiken.

Wezel Sport VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Persoonsgegevens die wij verwerken.

Wezel Sport VZW verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Bondsnummer en aansluitingsdatum
- Voorletters, roepnaam en achternaam.
- Geslacht.
- Geboortedatum.
- Adresgegevens.
- Telefoonnummers (vast en/of mobiel).
- E-mailadres(sen).
- Foto (indien nodig)
- Status van het aangesloten lid

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Het kan voorkomen dat u of uw kind op een foto op onze website staat. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van gezicht(en) of complete verwijdering van de betreffende foto(’s)) sturen naar [email protected]

In specifieke gevallen kunnen er dieet- of medische gegevens gevraagd worden voor het
uitoefenen van de sport of deelname aan een activiteit. Deze gegevens zullen niet worden bewaard.


Waarom wij gegevens nodig hebben.

Wezel Sport VZW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Inschrijving als lid bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond.
- Afhandelen van uw lidgelden en/of andere betalingen.
- Informeren over (sport)activiteiten.
- Uitnodigen voor bijeenkomsten, eetfestijnen, ….


Hoe lang wij gegevens bewaren.

Wezel Sport VZW zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De bewaartermijn van persoonsgegevens is, vanwege de financiële administratie, zeven jaren na beëindiging van lidmaatschap (datum uitschrijving).

Persoonsgegevens ten behoeve van het organiseren van bijeenkomsten, activiteiten en
evenementen zullen maximaal drie jaar na dato bewaard worden.

Persoonsgegevens in Excel ten behoeve van ploegindeling zullen na 3 voetbalseizoenen verwijderd worden.


Delen met anderen.

Wezel Sport VZW deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) met vrijwilligers alleen indien nodig voor de uitoefening van hun taken.

Verwerking en bewerking van uw persoonsgegevens vinden plaats in E-Kickoff waarmee ook uitwisseling van (persoons)gegevens met de KBVB plaatsvindt.

Wij delen gegevens in voorkomende gevallen alleen met partijen waarmee wij een
verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij delen nooit persoonsgegevens met derden, zoals commerciële bedrijven en sponsoren.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren. Verwijderen van uw gegevens kan alleen als u geen lid (meer) bent van Wezel Sport VZW. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: [email protected].  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer, Sofinummer en de strook met nummers onder aan het paspoort zwart te maken, ter bescherming van uw privacy. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt niet bewaard.


Beveiliging.

Wezel Sport neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected]


Vragen

Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom bekijken wij elk jaar of het privacy beleid nog voldoende waarborgen biedt en goed wordt uitgevoerd. Met vragen kunt u terecht bij
[email protected]

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!